Introduzzjoni

Il-Karti għat-Terapija huma għodda li jgħinu u jissapportjaw lil dawk il-klijenti li jkunu qed jattendu t-terapija biex jesploraw l-emozzjonijiet tagħhom u/jew jgħinuhom jirriflettu fuq l-abbiltajiet tagħhom. Hekk ikunu f’pożizzjoni aħjar biex jipproċessaw iż-żminijiet iebsa fil-ħajja tagħhom. Il-karti saru bis-saħħa tal-Fondazzjoni Relationships are Forever flimkien ma’ grupp ta’ counsellors li għandhom il-warrant.

It-tpinġijiet fuq il-karti u l-fażijiet differenti jgħinu biex titħaffef l-esternalizzazzjoni ta’ esperjenzi diffiċli u sensittivi fuq immaġini esterni bit-tama li l-klijent jesperjenza perspettiva ġdida u aktar profonda.

L-ISTADJI FIL-PROĊESS

Il-pakkett tal-Karti għat-Terapija huwa intenzjonat li jintuża bħala għodda li tgħin il-proċess terapewtiku.

Il-karti jistgħu jintużaw f’kull fażi tal-vjaġġ terapewtiku u jistgħu jgħinu biex jinħoloq spazju sigur fejn il-klijenti jistgħu jitkellmu dwar l-emozzjonijiet tagħhom u jesploraw u jagħtu sens lill-esperjenzi li jkunu għaddejjin minnhom. Jistgħu jintużaw ukoll biex jiżblukkaw il-proċess terapewtiku meta jilħaq impass.

L-immaġini fuq quddiem tal-karti jistgħu jgħinu lill-klijenti jifhmu dak li qed jiġri lilhom f’dan il-mument attwali, filwaqt li l-mistoqsijiet fuq wara tal-karti jistgħu jintużaw biex jgħinu lill-klijenti jirriflettu, janalizzaw, u jevalwaw b’mod kritiku l-emozzjonijiet u/jew l-imġiba tagħhom.

Professjonisti li joffru xi tip ta’ għajnuna jew terapija jeħtieġ li jużaw l-ħiliet professjonali tagħhom biex jiffaċilitaw l-introduzzjoni tal-karti, jgħinu lill-klijenti jikkonnettjaw mal-karti u jużahom skont il-bżonnijiet tal-klijenti. Dan il-proċess ta’ esplorazzjoni jista’ jgħin lill-klijenti jsiru aktar midħla tal-emozzjonijiet tagħhom u jagħżlu mġiba alternattiva li tagħmel sens għalihom.

DISINN TA’KULL KARTA

Quddiem
  • Kulur ikkodifikat biex jindika l-istadju (eż.emozzjonijiet)
  • Illustrazzjoni li għandha tintuża biex tipproċessa l-karta
  • Messaġġ ta ‘test ewlieni
In-naħa ta ’wara tal-karta
  • Affarijiet biex taħseb u titkellem dwarhom
  • Mistoqsijiet miftuħa biex tinkoraġġixxi diskussjoni
  • L-aħħar mistoqsija hija ddisinjata apposta biex tgħinna nkunu altruisti u naħsbu f’oħrajn

Proċess tipiku

Tista ‘tibda l-proċess minn kwalunkwe stadju. Madankollu huwa possibbli li tibda billi tesprimi dak li tħoss tagħna, possibbiltà tiddiskuti sitwazzjoni li ġiegħlek tħossok hekk. Hemm diversi azzjonijiet li inti tista ‘tixtieq tieħu, kull sitwazzjoni jkollha l-konsegwenzi u r-riżultati possibbli tagħha. Wieħed jista ‘jikkonkludi l-proċess billi jispjega kif wieħed iħoss.